परिचय

मुलुकको जनशक्तिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजार अनुकुलको ज्ञान तथा सीप प्रदान गरी रोजगारीका अवसरहरुको उपयोग गर्न सक्षम, सीपयुक्त र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरेर बेरोजगारी तथा गरिबी न्युनीकरणमा ठोस योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०१६ सालमा विराटनगर जुट मिल परिसरमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विराटनगरको स्थापना भएको हो। वि.स. २०३४ मा श्रमिक आपुर्ति केन्द्र, ईटहरीको रुपमा स्थापित भई उद्योग कारखानाहरूका लागी आवश्यक सीपमुलक जनशक्तिहरु तयार गरिरहेकोमा वि.सं. २०३९ सालमा बेरोजगार युवायुवतीहरुलाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सीप विकास तालिम केन्द्र, इटहरीको रुपमा स्थापना गरियो । पछि वि.सं. २०६१ सालमा सरकारको निर्णय अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विराटनगर, सीप विकास तालिम केन्द्र, कटारी, सीप विकास तालिम केन्द्र, ओखलढुंगा तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, इटहरी एक आपसमा गाभिई व...

पुरै पढ्नुहोस्
पुरै हेर्नुहोस्

श्री धर्मेन्द्र प्रसाद धमला

कार्यकारी निर्देशक

श्री अशोक शाह

सूचना अधिकारी