अपडेट छिट्टै आउँदैछ...

श्री धर्मेन्द्र प्रसाद धमला

कार्यकारी निर्देशक

श्री अशोक शाह

सूचना अधिकारी